Maria Rzętkowska: Komunę zniszczymy siłą idei i siłą pięści

Maria Rzętkowska: Komunę zniszczymy siłą idei i siłą pięści

Ostatnio w Polsce modne są „jednolite fronty”. Sanacja stara się zjednoczyć społeczeństwo polskie i zdobyć jego poparcie, w tym celu wygrywa uczucia, wspólne wszystkim Polakom — a przede wszystkim patriotyzm (jedność w imię obrony narodowej) i nienawiść względem komunizmu (komitety walki z komunizmem). Walka z komunizmem to popularne hasło, na lep którego różni starostowie i inni przedstawiciele administracji chcą złapać przedstawicieli katolickich i „umiarkowanie” narodowych. W ten sposób powstają pod protektoratem administracji i policji takie piorunochrony, które zdrową energię społeczną sprowadzają do bezcelowych zebrań i bezpłodnego gadania. Sanacja nie może skutecznie walczyć z komuną i nic jej nie pomogą żadne komitety, ani rezolucje zebrań dozorców domowych, czy związków ziemianek. Zwyciężyć bowiem i zgnieść komunizm w Polsce może jedynie zorganizowany, wielki ruch polityczny.

Przeciwstawianie komunizmowi pustych, negatywnych haseł jedynie obrony przed nim, czy bezbarwnych komitetów, ma taki sam skutek, jak zasypywanie rzeki pojedynczymi kamykami. Komunizmowi może przeciwstawić się jedynie potężna wiara, wyznawana przez wielki ruch społeczny, którym w żadnym wypadku nie jest sanacja. Jest nim Ruch Młodych. Walczy on z komunizmem na każdym kroku; atakuje go ideą i pięścią, i z nikim z dzisiejszych starych ugrupowań politycznych nie będzie się łączył w żaden „jednolity front”, bo nie ma czasu na śmieszne i naiwne gadania, które zaciemniają istotny stan rzeczy i marnują energię społeczną.

Sanacja nie zgniecie komunizmu, bo nie docenia niebezpieczeństwa żydowskiego. Komuniści — to żydzi. Całe kierownictwo „polskiej” sekcji Kominternu, mającej swą siedzibę w Paryżu — to żydzi. Kierownik sekcji „polskiej” niejaki Henrykowski, używający też nazwisk Sandecki, Duński, Dunajewski, nazywa się naprawdę Saul Amsterdam, jest żydem i przyszedł do Komunistycznej Partii Polskiej z Poalej – Syjonu Lewicy podczas rozłamu tam w latach 1921-22. Żydem również jest jego zastępca Stanisław Bloch. Kierownikiem akcji wychowawczej jest żyd Leon Rosenberg. Oto są ci, którzy pchnęli polskich robotników do zajść krakowskich i lwowskich, w czym pomógł im wyzysk polskich robotników przez żydowskich fabrykantów – (Kraków).

Henrykowski — Saul Amsterdam — jest w Kompartii Polskiej gorącym propagatorem planu, polegającego na wywoływaniu strajku powszechnego, w toku którego partia wysunie żądanie „rad robotniczych” i, w konsekwencji, wywoła rewolucję krwawą, zmierzającą do połączenia Polski z Z.S.S.R. Opanowywanie od dołu przez komunistów’ organizacyj społecznych, zaw0dowych czy politycznych „frontu ludowego”, zgodnie że wskazówkami zeszłorocznego kongresu Kominternu, ma na celu wystąpienie rewolucyjne całych skomunizowanych mas, będących dziś w organizacjach, pozornie nie mających nic wspólnego z rewolucją i Z.S.S.R., jak np. różne związki literatów, czy choćby stara P.P.S.

Rewolucja komunistyczna ma wybuchnąć w Polsce wtedy, gdy przyjdzie rozkaz z Z.S.S.R., bowiem cała polityka Kompartii Polskiej jest kierowana z Moskwy. Wszystkie krajowe sekcje Kominternu to narzędzia imperializmu Sowietów, które dzięki partiom komunistycznym podporządkowują sobie różne państwa (Francja i Hiszpania) i robią z nich narzędzia swojej, sowieckiej polityki. Tej fali komunizmu, zasilanej pieniędzmi z Moskwy i od żydowskich bankierów, nie można przeciwstawiać tylko policji i Berezy. Trzeba walczyć i na innej drodze: doktrynie komunistycznej trzeba przeciwstawić wielką, twórczą i porywczą Ideę. Taką reprezentuje Ruch Młodych. Komunistycznej Rosji przeciwstawi on silną, zorganizowaną, katolicką Polskę. Ruch Młodych komunistycznemu kolektywowi przeciwstawi silnego, wychowanego w kulcie dla Polski, pracującego i zorganizowanego człowieka-Polaka, a komunistycznemu kołchozowi — pracującego na własnej ziemi, zorganizowanego i uświadomionego chłopa. Ruch Młodych odbierze wszelkie prawa i możność życia w Polsce żydowi, który jest rozsadnikiem komunizmu, kieruje nim i wspomaga pieniężnie. Ruch Młodych i każdy jego członek potrafi na komunistyczną żydowską pięść odpowiedzieć, śmiertelnym uderzeniem.

Maria Rzętkowska

Falanga nr 6, 1936, str. 3

Oprac. i uwspółcześnienie pisowni – WT. – nacjonalista.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *