Można? Można

Można? Można

Interesujące doniesienia płyną do nas ze wschodu.  Najpierw zdecydowane stanowisko rządu węgierskiego wpłynęło na zmianę przyszłego podziału administracyjnego Ukrainy.  Po rozmowach na szczeblu ministerialnym strona ukraińska podjęła decyzję o reorganizacji projektu i rozszerzeniu granic rejonu berehowskiego tak, aby obejmował wszystkie tereny o stosunkowo wysokiej proporcji ludności węgierskiej.  Planowane jest stworzenie sporej jednostki administracyjnej, w której Węgrzy będą stanowili większość mieszkańców.

Niemal nazajutrz poczyniono podobne ustępstwo na rzecz mniejszości bułgarskiej.  Ukłon w stronę Sofii zakłada zmianę granic rejonu bołgogradzkiego – w jego skład mają wchodzić ziemie zamieszkałe przez znaczną liczbę etnicznych Bułgarów.

Pomimo, że ogłoszone plany nie mają jeszcze statusu wiążących decyzji – projekt „bułgarski” to dopiero przedstawiona przez władze Ukrainy mapa – to jednak utrzymanie przewidywanych granic jest prawdopodobne.  Oba posunięcia są następstwem nacisku na Kijów ze strony sąsiadów.  Czy to jest czas, aby Polska także zrewidowała swą postawę?

więcej informacji na portalu kresy.pl:

https://kresy.pl/wydarzenia/regiony/ukraina/wegrzy-zlamali-wladze-ukrainy-kijow-przygotowuje-sie-do-stworzenia-rejonu-z-wegierska-wiekszoscia-ludnosci/

https://kresy.pl/wydarzenia/regiony/ukraina/ukraina-ustepuje-takze-przed-bulgarami-bedzie-rejon-z-bulgarska-wiekszoscia-mapa/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *