Adolf Józef Reutt: Ideał i twórczość

Adolf Józef Reutt: Ideał i twórczość

Jako impuls do twórczego działania na niwie społeczno-politycznej, nie wystarcza samo tylko niezadowolenie z rzeczywistości dnia dzisiejszego. Potrzeba czegoś więcej. Trzeba jasnego wyobrażenia o tym, jak ta rzeczywistość ma wyglądać, jaką być powinna. Bo dopiero ta świadomość, ten wyraźny obraz Jutra pobudza wolę człowieka do działania i sprawić może, że pragnienia jego ze sfery marzeń wejdą na drogę realizacji. U narodzin twórczego, społecznego czynu tkwi jasna świadomość tego, co przez ten czyn ma być dokonane, a więc tkwi świadomość jego celu. Czyn, dokonany bez określonego celu, niecelowy, jest zjawiskiem niezdrowym i, — jeżeli ma miejsce w tak ważnej dziedzinie, jaką jest życie społeczne — jest szkodliwy i karygodny.

Cel działalności społecznej, jak i wszelkiej innej, wywodzi się z wyobrażeń o tym, co być powinno, czyli — mówiąc ogólnie — z ideału, lub, jeśli chodzi w szczególności o zagadnienia społeczno- polityczne — z  programu i planu. Stąd program i plan są podstawowym warunkiem zdrowej społecznej działalności. Bez programu, zawierającego koncepcję społeczno-polityczną i planu, który wskazuje zadania i cele do osiągnięcia w okresie najbliższym, ściśle określonym — nie może się odbywać celowa, rozumna, uzasadniona i skuteczna działalność polityczna. Stąd tak słuszne są głosy, wołające o program, o myśl polityczną.

W dzisiejsze Polsce, pośród wielu obozów politycznych, tylko jeden kierunek posiada ściśle określony ideał polityczny i jasno wytknięte cele swej pracy. Jest to kierunek Narodowo-Radykalny. Posiadanie przez niego pełnego i słusznego programu, obejmującego wszystkie przejawy życia społecznego, stawia go w pierwszym szeregu w walce z dobrze zorganizowanym wrogiem Narodu — z komunizmem, żydostwem i masonerią — oraz daje mu możność podporządkowania sobie wszystkich, którzy w ostatecznej rozgrywce o Naród znajdą się po jednej stronie okopów. Posiadanie programu pozwala każdemu wyznaczyć odpowiednią funkcję dla jego urzeczywistnienia, więc zadość ogólnie przyjętej opinii, że znaczenie wszelkiej grupy politycznej polega nie tylko na jej liczebności, lecz przede wszystkim na stopniu jej zorganizowania.

Ruch Narodowo-Radykalny, posiadając wszechstronny program wyzwolenia Narodu spod zależności i wpływu obcych sił, ma wszelkie dane, aby już w niedługim czasie, przez uświadomienie i obudzenie Narodu, zrealizować swą myśl społeczną ku chwale Wielkiej Polski. Przez swój głęboko sprawiedliwy charakter, Narodowy Radykalizm pociąga za sobą najszersze masy Narodu, które, widząc słuszne jego cele, gotowe są nie tylko do zdecydowanego działania, ale i do ofiary. Te iskry poświęcenia dla spraw ogólnych, jakie zdołał wykrzesać z naszych serc Narodowy Radykalizm, są, poza programem, największym jego dorobkiem i chlubą. Ruch Narodowo-Radykalny, posiadając ideał polityczny i plan działania, podchodzi do spraw społecznych uczciwie, poważnie, z należytym przygotowaniem, jak nakazuje tego waga zagadnień, pamiętając, że „realne warunki życia są materiałem twardszym od marmuru i stawiają większy od niego opór w przekształceniu swej treści według myśli przewodniej człowieka”.

Adolf Józef Reutt

Falanga nr 2, 1937 r. – ze zbiorów Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *