Jan Mosdorf: Typy społeczne jako wynik wychowania ugrupowań politycznych

„Młodzież sanacyjna” Scharakteryzowawszy w poprzednim numerze „Awangardy” typ Piłsudczyka, przejdziemy dziś do analizy „młodej sanacji’, to jest tak zwanej Młodzieży Demokratycznej. Niejednemu z czytelników wyda się może dziwnym, czemu rozważania te prowadzimy w osobnej części artykułu. Zmusza jednak do tego zupełna odrębność typu dwóch pokoleń piłsudczyzny, odrębność ich charakterów i odrębność metod. Jeżeli czysta piłsudczyzna wyrosła z bojówek Frakcji Rewolucyjnej PPS, to kolebki powojennej młodzieży „sanacyjnej” szukać należy w zgoła innym środowisku. Ojcem duchowym tej…

Dalej