Adam Doboszyński: Ekonomia krwi

(napisane w 1943 r.) Albo — albo. Albo Niemcy utrzymają wojska sowieckie na wschód od naszych granic i załamią się militarnie w chwili, gdy będą jeszcze okupowały całość ziem Rzeczypospolitej. Wówczas położenie będzie jasne: armia krajowa opanuje zbrojnie Kraj i polskie władze cywilne obejmą nad nim rządy. Daj Boże, by taki był obrót rzeczy. Dla dobra Polski i dla pokoju świata. Albo — w pościgu za cofającymi się Niemcami wojska sowieckie przekroczą Zbrucz. Nie wolno nam zamykać…

Dalej