Powrót do Dugina

Postaci, jaką jest Aleksander Dugin nie trzeba czytelnikom „Polityki Narodowej” przedstawiać. Jest on zresztą w Polsce dosyć znany. Z jednej strony, w środowiskach radykalnej prawicy, nacjonalistycznych i tradycjonalistycznych – jego myśl cieszy się, jeśli nie uznaniem, to przynajmniej zainteresowaniem. Z drugiej strony, polska centroprawica widzi w nim – zupełnie zresztą bezsensownie – „głównego ideologa Kremla”, „szamana Putina”. Pozwólmy sobie na truizm: by sobie o Duginie zdanie wyrobić – trzeba go czytać. Choćby z tego względu…

Dalej