Jan Mosdorf: Dlaczego Bem?

W czasie ostatnich spotkań i fraternizowania z Węgrami stale padało z ust naszych nazwisko generała Józefa Bema. Od czasu powrotu jego szczątków do Tarnowa kult jego zatacza coraz szersze kręgi. Nawet w Gdyni jest ulica Bema, w Gdyni, z którą generał tyle miał wspólnego, że jako młody porucznik brał udział w obronie Gdańska. Oddawanie czci wybitnym zmarłym jest rzeczą słuszną i świadczy o kulturze narodu. Jednakże należy zachowywać proporcję. Postać Bema zaczyna ostatnio wyrastać ponad…

Dalej

Jan Mosdorf – Czy jesteśmy demokratami?

W chwili bieżącej, gdy zagadnienia parlamentarne wybiły się na plan pierwszy, gdy kwestia przebudowy ustroju państwa powraca ciągle na szpalty pism wszelkich odcieni, jest rzeczą pożyteczną zanalizować zagadnienie demokracji i demokratyzmu, by zdać sobie sprawę, jak mamy się do nich ustosunkować. Młodzież Wszechpolska nawiązuje do tradycji ruchu wszechpolskiego, który w latach 1890— 1919 nosił jako organizacja nazwę Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego. Czy my, spadkobiercy jego idei przyznamy się dziś do tej nazwy, czy też ją odrzucimy, a…

Dalej

Jan Mosdorf: Deszcz pada na świątynię

W samym centrum czy pępku burżuazyjnego Paryża, gdzieś między rue Lafayette à Provence biegnie mała uliczka: rue Cadet. Pewnego dnia szedłem tą uliczką, rozglądając się po bramach domów, aż wreszcie… To tu! Znałem ten adres z afiszów, ogłaszających protesty przeciw Japończykom w Mandżurii i Polakom w Polsce. Broniono tam Chińczyków i Żydów. Tak, to tu: Grand Orient de France. Złocona, ażurowa krata udawała kwitnącą akację, przetykaną cyrklami i ekierkami. Brama z automatycznym zatrzaskiem była —…

Dalej

Jan Mosdorf: Kropka nad i

Od kilku tygodni odżywa w Warszawie plotka. Krążą po mieście mniej lub bardziej fantastyczne pogłoski o zasadniczych zmianach w rządzie i systemie, a nawet (częściowo już zaprzeczone), o niespodziankach na sesji Zgromadzenia Narodowego. Plotki te są, oczywiście, fantastyczne, ale ich kolportowanie sprawia wrażenie, jakgdyby komuś zależało na szerzeniu tego rodzaju nastrojów w społeczeństwie. Trzeba oddać sprawiedliwość „Gazecie Polskiej”, iż nie bierze udziału w wytwarzaniu tych plotek. Nikt nie posądza grupy pułkowników o akcję, która z…

Dalej

Jan Mosdorf: Typy społeczne jako wynik wychowania ugrupowań politycznych

„Młodzież sanacyjna” Scharakteryzowawszy w poprzednim numerze „Awangardy” typ Piłsudczyka, przejdziemy dziś do analizy „młodej sanacji’, to jest tak zwanej Młodzieży Demokratycznej. Niejednemu z czytelników wyda się może dziwnym, czemu rozważania te prowadzimy w osobnej części artykułu. Zmusza jednak do tego zupełna odrębność typu dwóch pokoleń piłsudczyzny, odrębność ich charakterów i odrębność metod. Jeżeli czysta piłsudczyzna wyrosła z bojówek Frakcji Rewolucyjnej PPS, to kolebki powojennej młodzieży „sanacyjnej” szukać należy w zgoła innym środowisku. Ojcem duchowym tej…

Dalej