Kajetan H. Stolaryski: Marsz ,,Jasnych Koszul”

Jesteśmy burzą i wiosną,radosna jest pieśń nasza – nasz śpiew– sztandary nasze wyrosną,jak wyrósł bunt nasz i gniew! Nasze znaki poniesiemy w pochodzie,drogami poprzez wsie do miast –na wschodzie i na zachodzie –młode orły porwą się z gniazd. W krokach naszych twardych, miarowych –nowej pieśni odnajdzie się rytm,na czołach skupionych, surowych –złote blaski rozpromieni świt. Wyjdziemy na ulice gromadą,zamiast sukman, bluz roboczych i kurt –przejdziemy zastępów paradą –„jasnych koszul” niekończący się sznur. A ludzie, zniszczeni…

Dalej