Maria Rzętkowska: Komunę zniszczymy siłą idei i siłą pięści

Ostatnio w Polsce modne są „jednolite fronty”. Sanacja stara się zjednoczyć społeczeństwo polskie i zdobyć jego poparcie, w tym celu wygrywa uczucia, wspólne wszystkim Polakom — a przede wszystkim patriotyzm (jedność w imię obrony narodowej) i nienawiść względem komunizmu (komitety walki z komunizmem). Walka z komunizmem to popularne hasło, na lep którego różni starostowie i inni przedstawiciele administracji chcą złapać przedstawicieli katolickich i „umiarkowanie” narodowych. W ten sposób powstają pod protektoratem administracji i policji takie…

Dalej