Polska jako Trzeci Rzym

Polacy, jako naród wychowani zostali do polityki przez Kościół. On to, zgodnie z wypracowanym we wczesnym średniowieczu modelem wysyłał misjonarzy do różnych państw i części świata. Władca Polski – Mieszko I chcąc wprowadzić do kręgu cywilizacji swoje władztwo z barbarzyńskiej puszczy przez małżeństwo z córką księcia Czech – Dobrawą wyraził pragnienie poznania chrześcijaństwa i przyjęcia chrztu. W tym aspekcie można, według mnie bezpiecznie przyjąć, że tchnienie wiary splotło się z realizmem politycznym naszego pierwszego władcy.…

Dalej

Naród w filozofii Prymasa S. Wyszyńskiego

Filozoficzna i teologiczna refleksja nad problematyką narodu posiada w Polsce bogatą tradycję. Podejmowali ją bowiem już w XIX wieku Adam Mickiewicz, Cyprian Norwid, August Cieszkowski czy Józef Hoene-Wroński, zaś w XX wieku między innymi Czesław Bartnik, Karol Wojtyła, a przede wszystkim Stefan Wyszyński. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej filozoficzno-teologicznym rozważaniom na temat narodu w wydaniu ostatniego z wymienionych myślicieli. Chociaż Prymas Tysiąclecia ujmował problematykę narodu przede wszystkim w aspekcie teologicznym, to jednak uwzględniał przy…

Dalej