Adolf Józef Reutt: Nieroby i niedołęgi

Życie w gromadzie Człowiek został stworzony do życia społecznego. Istotą człowieczeństwa jest to, że człowiek żyje gromadnie, działa w rodzinie i w Narodzie, pospołu z innymi ludźmi. Życie w Narodzie jest naturalnym stanem człowieka, wyrzucenie jednostki poza nawias tego życia — jest karą. Życie w Narodzie jest naszym prawem; daje nam ono dobrodziejstwa, płynące z organizacji sił zbiorowych gromady. Życie w Narodzie pociąga też za sobą pewne obowiązki. Bez tych obowiązków, składanych do wspólnej społecznej…

Dalej