Negatywne aspekty przemian społeczno-kulturowych w Polsce w latach 1989–2019

          W środowisku narodowym ocena PRL-u jest co do zasady negatywna. Nie powinno to budzić większego zdziwienia. Są oczywiście reprezentanci lewicy narodowej, odwołujący się m.in. do tradycji PAX-u i „Grunwaldu”, prezentujący swoje poglądy na łamach, przykładowo, „Myśli Polskiej”, którzy bronią dziedzictwa Polski Ludowej[1], jednak gdybyśmy spojrzeli na mainstream polskiego nacjonalizmu, to PRL jest jednoznacznie krytykowany. Z krytyką spotyka się również ocena Okrągłego Stołu, ale nie z uwagi na przemiany społeczno-obyczajowe, jakie nastały po 1989 roku,…

Dalej

Co się stało…

Tytułem wprowadzenia pragnę nadmienić, że piszę niniejszy tekst na prośbę osoby, która zapytała, czy nie nakreśliłbym kilku słów na temat mniej lub bardziej prawdopodobnych alternatywnych wizji historii Polski w czasach komunistycznych, traktując to trochę jako zabawę, a trochę jako wzbudzenie zainteresowania tym, co gdzieś tam za kulisami się działo. Z wielkimi oporami, ale jednak zgodziłem się. Innych zachęcam do zabawy na własną rękę, informuję jednak, że każdy „kosmos” musi mieć swoją logikę. W tym wypadku…

Dalej