Polska jako Trzeci Rzym

Polacy, jako naród wychowani zostali do polityki przez Kościół. On to, zgodnie z wypracowanym we wczesnym średniowieczu modelem wysyłał misjonarzy do różnych państw i części świata. Władca Polski – Mieszko I chcąc wprowadzić do kręgu cywilizacji swoje władztwo z barbarzyńskiej puszczy przez małżeństwo z córką księcia Czech – Dobrawą wyraził pragnienie poznania chrześcijaństwa i przyjęcia chrztu. W tym aspekcie można, według mnie bezpiecznie przyjąć, że tchnienie wiary splotło się z realizmem politycznym naszego pierwszego władcy.…

Dalej