Można? Można

Interesujące doniesienia płyną do nas ze wschodu.  Najpierw zdecydowane stanowisko rządu węgierskiego wpłynęło na zmianę przyszłego podziału administracyjnego Ukrainy.  Po rozmowach na szczeblu ministerialnym strona ukraińska podjęła decyzję o reorganizacji projektu i rozszerzeniu granic rejonu berehowskiego tak, aby obejmował wszystkie tereny o stosunkowo wysokiej proporcji ludności węgierskiej.  Planowane jest stworzenie sporej jednostki administracyjnej, w której Węgrzy będą stanowili większość mieszkańców. Niemal nazajutrz poczyniono podobne ustępstwo na rzecz mniejszości bułgarskiej.  Ukłon w stronę Sofii zakłada zmianę…

Dalej