Zygmunt Dziarmaga: W rocznicę zwycięstwa

Dnia 15 sierpnia 1920 roku Armia Polska rozbiła bolszewików pod Warszawą. Zwycięstwo to załamało całkowicie ofensywę rosyjską i uratowało jednocześnie nie tylko stolicę, ale niewątpliwie uratowało także i cały kraj. Polska wojnę wygrała. Słusznie więc ów dzień zwycięstwa uznany został za święto oficjalne wojska polskiego. Słusznie również cały Naród czuje się współtwórcą triumfu. Niesłusznie natomiast różne partie polityczne starają się święto zwycięstwa obchodzić na własnych podwórkach i własnym zasługom palić kadzidła uznania. Nie ludowcy, nie…

Dalej

Zygmunt Dziarmaga: Ci, co żerują na Idei

Żołnierze i dekownicy W każdej wojnie biorą udział ci, którzy walczą, i ci… którzy się przyglądają. Jedne oddziały przebywają w pierwszych linjach frontu, drugie są w pogotowiu, żeby zastąpić tych, którzy walczą w okopach. Jedne i drugie — są to oddziały żołnierzy — oddziały rzetelnych ludzi walki. Są jeszcze oddziały tych, którzy się walce tej przyglądają… To są ci, którzy od „kłopotów i przykrości” frontu potrafili się ustrzec, albo zgoła wykpić, to są — dekownicy,…

Dalej