Upadek narodów europejskich z perspektywy socjobiologii

Szukając odpowiedzi na pytanie o przyszłość zachodnich narodów, najczęściej pomija się w środowiskach tożsamościowych nauki społeczne. Nieraz wszystko zostaje sprowadzone do spraw ideologii i polityki. Czasami pojawią się gdzieniegdzie nawiązania do filozofii, choć na tym polu sprawę rozwiązał Oswald Spengler, głoszący bodaj za Schopenhauerem, że na uczelniach uprawia się już tylko „profesorską filozofię profesorów filozofów”. Dążenie do prawdy mało kogo już dziś interesuje. Z drugiej strony, współczesny Europejczyk, sytuujący swoje poglądy polityczne na prawo od…

Dalej

Czym jest chrześcijański transhumanizm?

Spór o transhumanizm dotyczy w swojej istocie próby odpowiedzi na pytanie, czy przeznaczeniem człowieka jest trwać niezmiennie w wyznaczonej przez prawa natury ludzkiej kondycji, czy też je przekroczyć. Transhumaniści odpowiadają oczywiście na to pytanie twierdząco wskazując, iż w wyniku bądź to ewolucji biologicznej, technologicznej, bądź też zmian społeczno-obyczajowym możliwe jest przekroczenie ludzkiej kondycji. Miałoby to odbywać się m.in. poprzez cyborgizację, przekształcenie umysłu i świadomości, zmianę płci, manipulacje genetyczne czy też odrzucenie społecznych tabu. Właśnie przełamanie…

Dalej

Człowiek. Genetycznie Modyfikowany Organizm

Od kilku dekad w zatrważającym tempie rośnie ilość autorytatywnych opinii o końcu religii. To proste być dziś intelektualistą głoszącym takie tezy. Niejako automatycznie zostanie ktoś taki zaakceptowany przez środowiska liberalne, a jednocześnie nie wymaga to od niego żadnych odkryć i rewolucyjnych myśli. Otwieranie przez liberałów szampana na samą myśl o końcu religii, jest w moim przekonaniu ich błędem. Nie dlatego, bym przewidywał jakieś odrodzenie wiary katolickiej czy jakiejkolwiek innej. Na pozór wszystko wskazuje na to,…

Dalej

Kasem Sulejmani – architekt irańskiej polityki na Bliskim Wschodzie

Zabójstwo 3 stycznia 2020 roku gen. Kasema Sulejmaniego na bezpośredni rozkaz Donalda Trumpa stanowiło przekroczenie kolejnej cienkiej granicy w relacjach pomiędzy USA a Iranem. Poniższy artykuł poświęcony jest postaci dowódcy jednostek al-Quds, którego działania – jak się przekonamy – odcisnęły trwałe piętno na obliczu Bliskiego Wschodu. Sulejmani był bowiem nie tylko czołową postacią irańskiej polityki w regionie, architektem jej największych sukcesów, ale dla większości nie tylko rodaków, ale i w ogóle szyitów, także żywą legendą.…

Dalej

Hiper-rasizm i post-kapitalizm, czyli korporacyjni nadludzie

Trzeba świat znać i rozumieć, a życie samemu urabiać według własnych wymagań. Świat wtedy nie będzie tak brzydki, a życie na nim tak złe, jak to nam się często zdaje. Jest ono tylko twarde dla zniewieściałych próżniaków i bezlitosne dla nie rozumiejących ducha czasu. Roman Dmowski Historia uczy nas, że pewne idee robią zawrotną karierę. Po szybkiej ekspansji potrafią mieć spory udział w światowej polityce. Inne koncepcje natomiast przez długi czas pozostają na uboczu albo…

Dalej

80. rocznica powstania NSZ – uroczystość w Elblągu

17-go września odbyły się w Elblągu organizowane po raz siódmy uroczystości związane z utworzeniem Narodowych Sił Zbrojnych. W tym roku przypadła okrągła, 80-ta rocznica powstania NSZ. W Ratuszu Staromiejskim odbyła się konferencja popularnonaukowa oraz koncerty patriotyczne. Elbląska dziennikarka Grażyna Wosińska przedstawiła żołnierzy NSZ, których po wojnie los rzucił do Elbląga. Był wśród nich i Andrzej Żelazny,odznaczony Krzyżem Walecznych i Virtuti Militari, były działacz RNR-„Falanga”, członek NSZ, AK i uczestnik powstania warszawskiego w 1 Kompanii Szturmowej…

Dalej

Wojna rosyjsko-ukraińska

Polska wobec jawnej napaści Rosji na Ukrainę stała się państwem przyfrontowym, jednocześnie sojuszniczym wobec ofiary agresji. Przez media przelała się fala sympatii i wsparcia dla Ukrainy i jej mieszkańców. Wykreowano jednoznaczny, bohaterski wizerunek Ukraińców walczących w obronie swojej ojczyzny. Żołnierzy rosyjskich jednocześnie przedstawia się jako wojennych laików lub krwawych zbrodniarzy. Wokół tej wojny narasta wiele medialnych mitów, fake newsów i przekłamań. Najsłynniejszym casusem jest chyba ten z obrońcami Wyspy Węży. Mieli zginąć bohaterską śmiercią tuż…

Dalej

Sprawa Kresów Wschodnich

Dawne Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, stanowiące przez stulecia miejsca, w których powstawała i rozwijała się narodowa kultura i tradycja, skąd wywodzą się dziesiątki naszych narodowych bohaterów oraz pokolenia naszych przodków, którzy przelewali krew w imię niepodległości i wolności, dalej pozostają w naszych sercach ważnymi ośrodkami polskości, a zamieszkujący je Polacy – naszymi braćmi, którzy powinni mieć prawo stanowienia o losach Ojczyzny. Oderwanie tych ziem od macierzy przez sowiecki imperializm w wyniku II wojny światowej było komunistyczną…

Dalej

Gdzie byliście

Nad granicą polsko-białoruską od kilku dni trwa kolejna, dość niespodziewana, odsłona imigracyjnej tragifarsy, nazywanej dla niepoznaki „imigracyjnym kryzysem”. Oto starzejący się i powoli tracący władzę dyktator Łukaszenka uznał, że świetną opcją na odzyskanie manewrowości w relacjach międzynarodowych będzie podsycenie problemu imigracyjnego, poprzez celowe nasyłanie zorganizowanych grup imigrantów, wcześniej dobrze przygotowanych przez białoruskie służby. Oczywiście białoruscy pogranicznicy uczestniczą w procederze, stąd najpierw na Litwie i Łotwie sytuacja się zaogniła i wprowadzono tam stan wyjątkowy, teraz zaś…

Dalej

Kościół, naród, sanacja

          Polski przedwojenny nacjonalizm cierpiał na pewną przypadłość – poniekąd „dobrze” o nim świadczącą, ponieważ jest ona jedną z głównych wad narodowych Polaków – przypadłością tą było malkontenctwo. Stopniowo odrzucając przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza, tj. całokształtem dorobku filozoficznego pozytywizmu, demoliberalizm, zaczął skłaniać się ku państwu autorytarnemu i wodzowskiemu, z czym wiążą się dwa problemy. Po pierwsze, nie potrafił tego wodza wyłonić, po drugie, nie chciał, lub nie umiał dostrzec, że Państwo ma już wodza w…

Dalej

Cóż wspólnego Atenom i Jerozolimie?

Jako nacjonaliści często odwołujemy się do zasad cywilizacji łacińskiej. Trzema elementami konstytutywnymi tej cywilizacji, które są powszechnie uznawane, to chrześcijaństwo, grecka filozofia oraz prawo rzymskie. Książka „Sokrates i inni święci” Dariusza Karłowicza — filozofa i redaktora naczelnego „Teologii Politycznej” — jest ciekawym przyczynkiem do dyskusji o tym, co łączy chrześcijaństwo, czyli Boże Objawienie, oraz filozofię grecką, która była pogańska. Jak się kształtowały ich relacje na początku religii Chrystusowej, kiedy to sami chrześcijanie byli prześladowani i…

Dalej

Uderzyć w Zachód

Żyjemy w czasach bezprzykładnej hegemonii Zachodu, utożsamianego ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Państwo to stanowi punkt odniesienia dla liberałów w każdym zakątku świata, którzy pragną przeszczepić rozwiązania z centrum na peryferie. Zachętę stanowią zarówno ideologia jak i kwestie pragmatyczne. Do pierwszych można zaliczyć demokrację, wolność jednostki nieskrępowaną jakimikolwiek obowiązkami, a także niewidzialną rękę rynku, która ma być remedium na bolączki ludzkości. Z kolei motywacje pragmatyczne mają charakter merkantylny, bowiem za poparciem USA idą realne korzyści…

Dalej

O źródłach narodowego socjalizmu

Niemiecki narodowy socjalizm odcisnął na dziejach Europy tak silne piętno, że do dziś odczuwamy skutki wywołanego przez niego kataklizmu. Pytanie, jak to się stało, że naród Goethego i Beethovena zgotował innym taki los, zadawało sobie już tak wielu, że brzmi ono sztampowo. Nietrudno dojść do pewnych informacji na temat intelektualnych źródeł nazizmu, jednak wciąż brakuje ujęć syntetycznych. Lukę tę stara się wypełnić publikacja „Przedhitlerowskie korzenie nazizmu, czyli dusza niemiecka w świetle filozofii i religioznawstwa” pod…

Dalej

Nie marnuj czasu

Chyba każdy z nas boryka się z brakiem czasu, chcielibyśmy więcej czytać, ćwiczyć, działać, realizować swoje pasje, ale ciągle nie mamy kiedy! Nie możemy wygospodarować tych dwóch godzin w ciągu dnia. A kiedy podtrzymywać kontakty ze znajomymi, te prawdziwe, a nie wirtualne? Owszem, w pewnym wieku mamy dużo obowiązków w pracy, rodzinnych, w organizacjach… Ale zadajmy sobie pytanie – czy nasz brak czasu rzeczywiście wynika z ilości obowiązków, czy raczej z jego marnotrawienia?  Dlaczego marnujemy…

Dalej

Platon a idea narodowa

Czy jesteś tak mądry, iż uwadze twej uszło, że w oczach i bogów, i ludzi rozumnych czcigodniejsza, dostojniejsza, świętsza i w poważaniu większym jest ojczyzna niż matka, ojciec i wszyscy inni przodkowie; że należy ojczyznę czcić bardziej niż ojca, być jej posłusznym i ustępliwym, gdy się gniewa, i że trzeba ją albo przekonać, albo robić to, co rozkaże, i zachowując spokój znosić to, co ci znieść nakaże, i czy uderzy, czy uwięzi, czy wyśle na…

Dalej

Nacjonalista w świecie postmodernizmu

Brak znaczących sukcesów kolejnych projektów politycznych naszego obozu rodzi co pewien czas pytania o formułę, w jakiej powinny działać kolejne rodzące się formacje odwołujące się do dorobku narodowego. Przyglądając się galopującym rozpadom, podziałom, przekształceniom, fuzjom poszczególnych formacji wielu z nas zdaje się tracić cierpliwość wobec wciąż zmieniającej się naszej narodowej sceny politycznej. Większość z nas przeżyła już kilka podmiotów, które miały być trwałymi środowiskami ideowymi, kuźniami elit, taranami, które zmienią naszą rzeczywistość. Formacje te rosły,…

Dalej

Alternatywa dla demokracji liberalnej. O państwie i społeczeństwie w krajach Azji Wschodniej

Każda cywilizacja postrzega siebie jako pępek świata, a historię swą spisuje jako centralny dramat dziejów ludzkości. Zachodu dotyczy to prawdopodobnie w jeszcze większym nawet stopniu niż innych kręgów kulturowych. Taki mono-cywilizacyjny punkt widzenia staje się jednak coraz mniej adekwatny i przydatny we współczesnym świecie. Samuel Huntington[1] W Polsce i szerzej w kręgu cywilizacji zachodniej bardzo często uznaje się państwo liberalno-demokratyczne za uniwersalny wzór, a zorganizowanie społeczeństwa wedle tego wzoru za szczytową fazę rozwoju społeczeństwa. Stanowi…

Dalej

Usypiający wrzask

Idzie nowe pokolenie, niesie Polsce odrodzenie – to i wiele podobnych haseł wykrzykujemy od kilku lat na Marszu Niepodległości, niekiedy także przy innych okazjach. W którymś momencie zyskaliśmy poczucie siły, korzystamy ze stosunkowo sprzyjającej sytuacji, o jakiej lata temu można było najwyżej marzyć. Nie znaczy to jednak, że jesteśmy całkowicie wolni od problemów. Najważniejsze z nich tkwią w nas samych. W ostatnich latach dawał się odczuć pewien specyficzny rodzaj entuzjazmu ogarniającego nasze szeregi, którego nie…

Dalej

Nie tylko endecja

Pytania o przyszłość nacjonalizmu często wiążą się z zagadnieniem stosunku do jego przeszłości. Widać to szczególnie dobrze w przypadku polskiego ruchu narodowego – dość jednoznacznie identyfikowanego z jednym, choć wielonurtowym, ruchem politycznym. Czy historia narodowej demokracji i jej narodowo-radykalnych odprysków stanowi dziś jedynie wartość pozytywną? Czy też może należałoby spojrzeć na to dziedzictwo bardziej krytycznie? Polemiki dotyczące recepcji dawnej myśli we współczesnych warunkach zawsze miały miejsce, należałoby mieć jednak wątpliwości co do ich wartości. Spory…

Dalej