To jest wojna… z duchem ludzkim

Nasze życie porównać można do wojny, do wojny o Królestwo Boże. Jako katolicy musimy zdawać sobie sprawę z tego, iż wrogiem naszego zbawienia jest nie tylko szatan, ale również, a może przede wszystkim, duch ludzkiej upadłej natury. Doktryna katolicka naucza bowiem, iż istnieją trzy duchy, z którymi może mieć do czynienia człowiek: duch Boży, duch szatański i w końcu duch ludzki. Ten ostatni wykazuje zazwyczaj charakter negatywny, ponieważ pochodzi z braku nadprzyrodzonych pobudek w działaniu…

Dalej

W obronie realizmu politycznego

W ostatnim numerze „Szturmu” Grzegorz Ćwik poddaje krytyce postawę „realizmu politycznego”.  Autor stawia to pojęcie w cudzysłów, co sugeruje, że krytykowane przez niego stanowisko ma niewiele wspólnego z faktycznym realizmem i sprowadza się albo do snucia alternatywnych wizji historii bez oparcia w faktografii albo do zwyczajnego oportunizmu wobec obcej władzy. Z takim ujęciem tematu można by się jeszcze zgodzić. Zabieg ten stosowany jest jednak dość niekonsekwentnie, gdyż w dalszej części tekstu pojawia się zamiennie pojęcie…

Dalej

Idealizm czy realizm – kwestie drugorzędne

Wśród współczesnych narodowców od dawna słychać o takiej antynomii. Jedni trwają na pozycjach, które uważają za idealistyczne: nie idą na żadne kompromisy, nie bawią się w politykę, trwają na – jak im się wydaje – pryncypialnych stanowiskach. Drudzy wybierają tzw. realizm, próbując wpisywać się w życie polityczne kraju i wywierać na niego wpływ, a przynajmniej tak sądzą. Jedni i drudzy bywają narażeni na niebezpieczeństwa: pierwsi poszukując najczystszych idei brną w różne ciekawe i mniej ciekawe…

Dalej

Covid szansą?

Rok 2020 zapisze się w historii z pewnością jako rok przede wszystkim koronawirusa i jego pandemii. Ogrom zmian związanych z walką z chorobą i obostrzeniami wprowadzanymi na całym świecie sprawił, że nasze dotychczas cokolwiek stabilne życie w wielu aspektach wywróciło się do góry nogami. Utrata stabilności, upadek wielu mitów i powrót z kolei wydawało się powoli odchodzących wartości – to wszystko sprawia, że rok 2020 w dłuższej perspektywie może być początkiem rewolucyjnej zmiany nie tylko…

Dalej

Bezdroża laicyzacji

Ostatni numer Szturmu prawie w całości poświęciliśmy tematowi tak zwanego „strajku kobiet”. Wydarzenia z końcówki października poddaliśmy wnikliwej analizie – szukając ich przyczyn, przyglądając się temu jak przebiegały czy próbując przewidzieć skutki. Opisywaliśmy rolę mediów, motywacje i zachowanie uczestników, a także procesy zachodzące w naszym społeczeństwie. Próbując zrozumieć dlaczego tyle Polek i Polaków wzięło udział w tych protestach, dochodzimy do głównej przyczyny przemian zachodzących w naszym społeczeństwie – postępującej laicyzacji. Polska laicyzuje się w zastraszającym…

Dalej

Czas ruszyć do kontrataku, czyli rozważania wokół książki Andrzeja Krzystyniaka „Zwijanie polskości”

Niniejsza recenzja będzie traktować o publikacji, którą powinien przeczytać każdy polski narodowiec, nie odkładając jej później na półkę, ale traktując jako rodzaj wezwania do koniecznego przeciwdziałania opisywanym zjawiskom. „Zwijanie polskości” to hasło, które brzmi groźnie i pobudza czujność – co się dzieje? O co tu chodzi? Co robić dalej? Oczywiście działać! Akcja książki napisanej przez historyka i publicystę dra Krzystyniaka rozgrywa się na Górnym Śląsku, a w szczególności na tych jego terenach, które były częścią…

Dalej

A co gdy nadejdzie?

W Polsce od lat obserwujemy partyjniackie zabawy przy „okrągłym stole”. Partie rządzące i opozycyjne wymieniają się co jedną czy dwie kadencje i poza agresywną retoryką wobec drugiej strony, cały czas ciągną Polskę równią pochyłą w dół na przekór wzrastającemu polskiemu potencjałowi. Nieomal przywykliśmy do takiego stanu rzeczy opartego na zabetonowanym pokoju fałszywie wrogich polityków, którzy pospołu rządzą Polską bezkarnie i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności. Istnieje w tym pewne zagrożenie spowodowane faktem, że zaczęliśmy w tym bagnie…

Dalej

Zapomniana rola ruchu nacjonalistycznego

Na to, żeby żyć w pełni życiem nowoczesnym, żeby wydawać z siebie tyle, ile w obecnych warunkach wydawać musi zarówno jednostka, jak i społeczeństwo, żeby tym samym dzielnie współzawodniczyć z innymi narodami, a sobie lepszą zgotować przyszłość, nam brak nie tylko dostatecznej kultury, nie tylko odpowiedniego wychowania, ale wprost brak nam pewnych zalet charakteru. Roman Dmowski, „Myśli nowoczesnego Polaka” O losach narodu, jego wielkości i upadku decyduje charakter tegoż narodu. Wszelkie inne okoliczności razem wzięte…

Dalej

„Konserwatywni wyborcy rozumieją, iż jesteśmy ich ostatnią nadzieją”

Z Milanem Mazurkiem, byłym posłem Kotleby – Partii Ludowa Nasza Słowacja (Ľudová strana – Naše Slovensko) rozmawia Konrad Smuniewski. Wasza partia budzi duże kontrowersje na Słowacji, między innymi ze względu na odwołania historyczne. Na ile możesz powiedzieć, że czujecie się kontynuatorami ruchu ludackiego ks. Hlinki? Ľudová strana – Naše Slovensko (ĽSNS) opiera się na trzech filarach: narodowym, chrześcijańskim i społecznym. Opowiadamy się za utrzymaniem tradycyjnej Słowacji, bez współczesnych liberalnych i destrukcyjnych pomysłów i ideologii, takich…

Dalej

Religia polityczna nowej lewicy

Jako Polacy przyzwyczajeni jesteśmy do interpretowania nowych[1] zjawisk globalnych poprzez nasze narodowe doświadczenia. Większość działaczy politycznych i społecznych nie jest w stanie zrozumieć, że nowa lewica nie tylko nie kontynuuje polityki PZPR, ale w ogóle nie ma z PRL wiele wspólnego. Rzesze konserwatywnie myślących Polaków wykrzykują „Precz z komuną!” w kierunku SLD paradującego w „marszu równości”. Mamy w Polsce wyraźnie skrzywioną perspektywę. Powtarzające się nazwiska czerwonych, którzy przefarbowali się na tęczowo, nie ułatwiają zrozumienia tego…

Dalej

Lewico, podziękuj Kościołowi

W ostatnich tygodniach przez Polskę przetoczyła się fala protestów zwolenników aborcji. Jednym z głównych adresatów ich przekazu, obok rządu PiS i Trybunału Konstytucyjnego, stał się Kościół katolicki. Przekaz ten był momentami nie tylko werbalny, co znalazło wyraz w dewastowaniu świątyń i zakłócaniu mszy. Faktycznie, zwolennicy lewicy mają powody, aby udawać się pod kościoły. Jednak nie w celu ataków, a złożeniu podziękowań. Gdyby bowiem nie postawa wielu hierarchów i duchownych, ich rewolucja nie byłaby możliwa. Rewolucja…

Dalej

Kim są Aniołowie?

29 września obchodziliśmy w Kościele święto ku czci św. Michała Archanioła (święto 1. klasy), natomiast 2 października święto ku czci Świętych Aniołów Stróżów (święto 3. klasy). Jest to doskonała okazja, aby pogłębić swoją wiedzę z dziedziny angelologii. Istnienie aniołów potwierdza zarówno Stary, jak i Nowy Testament: “(…) w Nim stworzone są wszystkie rzeczy na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy trony, czy państwa, czy księstwa, czy zwierzchności” (Kol 1,16). Choć w czasie ziemskiego…

Dalej

Powrót do Dugina

Postaci, jaką jest Aleksander Dugin nie trzeba czytelnikom „Polityki Narodowej” przedstawiać. Jest on zresztą w Polsce dosyć znany. Z jednej strony, w środowiskach radykalnej prawicy, nacjonalistycznych i tradycjonalistycznych – jego myśl cieszy się, jeśli nie uznaniem, to przynajmniej zainteresowaniem. Z drugiej strony, polska centroprawica widzi w nim – zupełnie zresztą bezsensownie – „głównego ideologa Kremla”, „szamana Putina”. Pozwólmy sobie na truizm: by sobie o Duginie zdanie wyrobić – trzeba go czytać. Choćby z tego względu…

Dalej

Antysemityzm endecji. Dziedzictwo czy obciążenie?

„Nie tylko endecja” powiedzieliśmy w poprzednim numerze, sygnalizując, że nie tylko odnajdujemy inspirujące wątki w innych nurtach, ale również krytycznie patrzymy na niektóre aspekty przedwojennej myśli narodowej. W tym duchu postaram się spojrzeć na stosunek ruchu narodowego do Żydów. Wokół tego zagadnienia narosło wiele mitów i przeinaczeń. Z jednej strony dość skutecznie udało się wbić w umysł przeciętnego człowieka zbitkę „endecja” – „antysemityzm”, sugerując nierozłączność tych pojęć, ich wzajemne i ścisłe wynikanie, niemożność istnienia pierwszego…

Dalej

Polska jako Trzeci Rzym

Polacy, jako naród wychowani zostali do polityki przez Kościół. On to, zgodnie z wypracowanym we wczesnym średniowieczu modelem wysyłał misjonarzy do różnych państw i części świata. Władca Polski – Mieszko I chcąc wprowadzić do kręgu cywilizacji swoje władztwo z barbarzyńskiej puszczy przez małżeństwo z córką księcia Czech – Dobrawą wyraził pragnienie poznania chrześcijaństwa i przyjęcia chrztu. W tym aspekcie można, według mnie bezpiecznie przyjąć, że tchnienie wiary splotło się z realizmem politycznym naszego pierwszego władcy.…

Dalej

Jesień współczesności

Jesień jest czasem, kiedy przyroda powoli obumiera. Zanika to, do czego przyzwyczailiśmy się przez miesiące wiosenno-letnie. Kościół od zawsze odnosił ten proces do przemijania naszego życia. Znajduje to odzwierciedlenie w tradycyjnym kalendarzu liturgicznym, gdzie teksty mszalne tego okresu nawiązują do spraw ostatecznych w życiu człowieka. Obecnie jednak coraz bardziej dostrzegamy nie tylko przemijanie nas samych, ale także całego świata jaki zagospodarowała sobie ludzkość. Jaka powinna być nasza reakcja na ten fakt? Przemija postać tego świata…

Dalej

Negatywne aspekty przemian społeczno-kulturowych w Polsce w latach 1989–2019

          W środowisku narodowym ocena PRL-u jest co do zasady negatywna. Nie powinno to budzić większego zdziwienia. Są oczywiście reprezentanci lewicy narodowej, odwołujący się m.in. do tradycji PAX-u i „Grunwaldu”, prezentujący swoje poglądy na łamach, przykładowo, „Myśli Polskiej”, którzy bronią dziedzictwa Polski Ludowej[1], jednak gdybyśmy spojrzeli na mainstream polskiego nacjonalizmu, to PRL jest jednoznacznie krytykowany. Z krytyką spotyka się również ocena Okrągłego Stołu, ale nie z uwagi na przemiany społeczno-obyczajowe, jakie nastały po 1989 roku,…

Dalej

Narodowy Sympatyk gratuluje!

Mistrz jest tylko jeden.  We wczorajszych zawodach Grand Prix w Toruniu – ostatnich w sezonie 2020 –  tryumfował Bartosz Zmarzlik, tym samym zdobywając drugi z rzędu tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu.  Wielkie zwycięstwo stawia Polaka w elitarnym gronie – poprzednio wyczyn udał się tylko dziesięciu zawodnikom w historii i tylko trzem w cyklu Grand Prix.  Warto podkreślić młody wiek żużlowca – Zmarzlik ma jedynie 25 lat.  Jest jedynym Polakiem, który zdobył dwa mistrzowskie tytuły. …

Dalej

Epidemia atakuje mózg

Jeśli trafiłeś tutaj w oczekiwaniu na jakiś sensacyjny news związany z SARS-CoV-2, to niestety muszę cię rozczarować. Tematem tego tekstu nie jest grzejący ludzi temat epidemii, ale pewien skutek oddziaływania na społeczeństwo ideologii lewicowej i to, w jaki sposób niszczy ona nasze zdolności poznawcze w sposób niemal niezauważalny. Aktualnie odgrzewany „polityczny kotlet” w postaci dobrostanu zwierząt skłonił mnie do podjęcia analizy nie samego tematu, który mnie ani nie dotyka ani nie interesuje, ale do analizy…

Dalej

Klejnoty królowej Margot

Własność prywatna nie jest absolutną świętością, przemoc ma różne oblicza, policjant bywa przeciwieństwem „stróża prawa”, ale mężczyzna nigdy nie będzie kobietą. Sierpień, lato w pełni, liczba zakażonych wzrasta, ofiar koronabezrobocia też. Podzielone wyborami społeczeństwo wciąż brzydzi się sobą nawzajem, dziesięć procent obszaru kraju zmaga się z suszą rolniczą, jedna czwarta absolwentów liceum nie zdała matury, a za wschodnią granicą giną ludzie. O czym by tu podyskutować? Może o tym, że mężczyzna trafił do męskiego aresztu. „Kobieta może…

Dalej